Документа

     05.04.2020. Домаћи задаци (четврта недеља)
Домаћи задаци за ученике у периоду учења на даљину 06.04.-09.04.2020.

погледај ПДФ прилог


     29.03.2020. Домаћи задаци (трећа недеља)
Домаћи задаци за ученике у периоду учења на даљину 30.03.-03.04.2020.

погледај ПДФ прилог


     22.03.2020. Домаћи задаци (друга недеља)
Домаћи задаци за ученике у периоду учења на даљину 23.03.-27.03.2020.

погледај ПДФ прилог


     18.03.2020. Домаћи задаци (прва недеља)
Домаћи задаци за ученике у периоду учења на даљину 16.03.-20.03.2020.

погледај ПДФ прилог


     18.03.2020. Одлука
Одлука о организацији и процесу рада у ОШ „23. октобар“ из Голубинаца

погледај ПДФ прилог


     18.03.2020. Решење
Предлог и решење о обустави поступка конкурса

погледај ПДФ прилог


     09.03.2020. Приручник за родитеље
Презентација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

погледај ПДФ прилог


     09.03.2020. Безбедност деце на Интернету
Презентација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

погледај ПДФ прилог


     31.10.2019. ДДОР осигурање
Полиса осигурања

погледај ПДФ прилог


     31.10.2019. ДДОР осигурање
Старт пакет

погледај ПДФ прилог


     31.10.2019. ДДОР осигурање
Понуда и информација за осигураника

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Донације и хуманитарна помоћ
Информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Ценовник услуга
Ценовник услуга које пружа институција

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Коначна ранг листа понуда и одлука о додели уговора
Коначна ранг листа понуда и одлука о додели уговора у поступку ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкамa) и уговора о привременим и повременим пословима

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Каталог поклона
Каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године

погледај ПДФ прилог


на врх странице